× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

DAR-MED

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - NZOZ DAR-MED

Informacje o komórce

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres świadczonych usług:Adres

13-4343122
Rynek 6/ A
36-200 Brzozów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1